SHOP

ENJOY 6F

HMV&BOOKS SHIBUYA

本・CD・DVD・雑貨HMV&BOOKS SHIBUYA

独自の編集による書籍・音楽・映像・雑貨とイベントを融合した都内最大級の複合ショップです。

営業時間 : 10:00〜22:00

TEL : 03-5784-3270

URL : http://www.hmv.co.jp/store/BTK/

tax free

HMV&BOOKS SHIBUYAメインimage